Místní knihovna Staré Heřminovy

O knihovně

 

Místní knihovna Staré Heřminovy
 

Historie knihovny je poměrně mladá. Vzhledem k tomu, že obec Staré Heřminovy byla do roku 1945 obcí s německým obyvatelstvem, byla první zmínka o české obecní knihovně zaznamenána až při osidlování obce českým obyvatelstvem. První záznam o knihovně můžeme číst v kronice obce Staré Heřminovy. Je z roku 1957 kdy v knihovně bylo 456 svazků knih, 48 čtenářů a 233 výpůjček. O rok později se uvádí 555 svazků, 73 čtenářů a 1058 výpůjček.

Po zrušení okresních úřadů převzala řízení a financování knihovny obec Staré Heřminovy. Provoz knihovny je hrazen z prostředků obce. Nové knihy se nakupují prostřednictvím Regionálního knihovnického centra - Městské knihovny Bruntál, jsou také využívány výměnné soubory knih, které tato knihovna poskytuje.

Dnes je v knihovně 2828 svazků knih, z toho je 740 svazků naučné literatury a 2088 svazků beletrie.

 


 

 

Pár výsledků za rok 2017

 

Stav knihovního fondu 2828 svazků
Bylo nakoupeno 96 nových knih
Knihovnu navštěvovalo 15 čtenářů z toho 6 dětí
Celkem bylo vypůjčeno 512 svazků knih
Do knihovny byly zapůjčeny výměnné soubory knih (162 svazků)