Místní knihovna Staré Heřminovy

Patron knihovníků


 

  

Sv. Vavřinec je patronem knihovníků, archivářů, cukrářů, hostinských a kuchařů, pivovarníků, pradlen, sklenářů, hasičů, správců a studentů.
Vavřinec se narodil zřejmě ve Španělsku kolem roku 230 n.l. O jeho původu se prakticky nic neví. Jako mladík se usadil v Římě a stal se jáhnem papeže Sixta II. Císař Valeriánus, který pronásledoval křesťany, nechal dne 6. srpna 258 setnout papežovi hlavu. Po popravě vznesl císař nárok na církevní majetek. Vavřinec si vyžádal 3 dny na shromáždění všech pokladů. V této době rozdělil majetek církve mezi chudé a po 3 dnech přivedl tyto chudáky k císaři s tím, že před ním stojí pravé poklady církve. Císař Valeriánus odsoudil Vavřince k upálení na železném roštu. Podle legendy snášel mučedník utrpení hrdinně. Dnem jeho smrti byl 10. srpen 258 n.l., a tento den je v kalednáři přidělen právě Vavřincovi.
Pranostiky spojené s Vavřincem:

  

Sv.Vavřinec - první podzimec!
Jak Vavřinec navaří, tak se podzim podaří.
Když o sv. Vavřinci slunce svítí, budem dobré víno míti.
Na sv. Vavřince jdou oříšky do věnce.
Svatého Vavřince - svícen do světnice.
Po sv. Vavřinci již dříví neroste.
Na sv. Vavřince - brambory do hrnce!
Sv. Vavřinec ukazuje, jaký podzim nastupuje.
Je-li počasí o sv. Vavřinci pěkné, možno se těšit na deště hojné.
Vavřincův déšť - myší úroda.
Sv. Vavřinec končí psí dny.