Místní knihovna Staré Heřminovy

Jak se přihlásit

Čtenářem knihovny se může stát kdokoli, kdo souhlasí s knihovním řádem a zaváže se jej dodržovat. Za čtenáře mladší 15 let odpovídají rodiče. 


 Stát se čtenářem knihovny je velmi

jednoduché:

 
 
Děti mladší 15 let
 • v knihovně si vyzvedneš přihlášku
 • přihlášku doma vyplníš a necháš ji podepsat maminkou nebo tatínkem
 • přineseš ji zpátky do knihovny
 • zaplatíš registrační poplatek 40 Kč
 • v knihovně dostaneš registrační průkaz a můžeš si půjčovat
 • knihy si půjčuješ nejdéle na 1 měsíc
 • nesmíš je půjčovat nikomu jinému
 • a nezapomeň je v pořádku a včas vrátit

 

Osoby starší 15 let

 • u pultu předložte identifikační nebo jiný průkaz
 • vyplníte přihlášku
 • zaplatíte registrační poplatek 40 Kč
 • dostanete čtenářský průkaz a můžete jít vybírat

 

S vypůjčenými knihami se zachází:

 

 • Šetrně a opatrně !
 • Před čtením si pořádně umyj ruce !
 • Nepiš do knihy !
 • Netrhej listy !
 • Nevystřihuj obrázky !