Místní knihovna Staré Heřminovy

Poplatky

 


 

1. Roční registrační poplatek                                             

Dospělí, studenti, důchodci, děti 40,00 Kč

2. Meziknihovní výpůjční služby

Odeslání žádanky MVS 6,00 Kč
Realizace výpůjčky 1 dokumentu poštovné dle platných směrnic

3. Sankce za porušení knihovního řádu (upomínací a vymáhací výlohy)

Za 1. upomínku - po 31 dnech od uplynutí lhůty k vrácení   6,00 Kč           
Za 2. upomínku - po 41 dnech od uplynutí lhůty k vrácení  12,00 Kč
Za 3. upomínku - po 51 dnech od uplynutí lhůty k vrácení  25,00 Kč

4. Výlohy spojené se ztrátou dokumentu

Skutečnou náhradu škody ve výši pořizovací ceny dokumentu s ohledem na opotřebení
Výlohy za knihovnické zpracování dokumentu a náklady spojené se ztrátou ve výši 50,- Kč za každý dokument

5. Ztráty a ostatní škody způsobené uživatelem

Za vyhotovení náhradního čtenářského průkazu                             

  5,00 Kč                 
Poškození čárového kódu v knihovní jednotce                                  20,00 Kč

6. Internet zdarma