Místní knihovna Staré Heřminovy

Desatera internetu

  

  


Desatero bezpečného internetu pro děti: 

 1. Nedávej nikomu adresu ani telefon. Nevíš, kdo se skrývá za monitorem.
 2. Neposílej nikomu, koho neznáš svou fotografii a už vůbec ne intimní.
 3. Udržuj hesla k e-mailu i jinam v tajnosti, nesděluj je ani blízkému kamarádovi.
 4. Nikdy neodpovídej na neslušné, hrubé nebo vulgární maily a vzkazy.
 5. Nedomlouvej si schůzku na internetu, aniž by jsi o tom řekl někomu jinému.
 6. Pokud narazíš na obrázek, video nebo e-mail, který tě šokuje, opusť webovou stránku.
 7. Svěř se dospělému, pokud tě stránky uvedou do rozpaků nebo vyděsí.
 8. Nedej šanci virům. Neotvírej přílohu zprávy, která přišla z neznámé adresy.
 9. Nevěř každé informaci, kterou na internetu získáš.
10. Když se s někým nechceš bavit, nebav se.
 
  
O bezpečnějším internetu se můžete dozvědět více na adrese www.saferinternet.cz .
 

 
Desatero bezpečného internetu pro rodiče:
 

1. Poznávejte internet spolu s dětmi

Buďte jedním ze zdrojů poznání internetu pro své dítě. Pro rodiče i děti je prospěšné, když poznávají internet spolu. Pokuste se nalézt stránky, které jsou zajímavé a zábavné. Možná spolu najdete pozitivní vztah k bádání na internetu, který vám nadále usnadní sdílet kladné i záporné zkušenosti.
2. Dohodněte si doma pravidla používání internetu
 
Pokuste se dohodnout s dítětem jasná pravidla – zde jsou některé tipy z čeho začít:
• opatrnost při používání osobních údajů (jméno své i rodičů, adresa, č.telefonu, e-mail, zasílání fotek – mohou být zneužity)
• slušnost -jak se chovat k ostatním na internetu (chat, e-mail, výměnné zprávy)
• jaké druhy webových stránek jsou pro dítě bezpečené a které jsou ty špatné (rasismus, násilí, dětské porno apod.)
3. Upozorněte dítě, aby bylo opatrné při sdělování osobních údajů
 
Dospělí si musí uvědomit, že také mnoho webových stránek pro děti požaduje registraci pro přístup k jejich obsahu. Je důležité uvědomit si kdy, kde a jaké osobní informace je možné prozradit. Základní pravidlo zní: Dítě by nemělo nikomu dát své jméno, telefon nebo fotku bez vašeho souhlasu.
4. Mluvte o možném riziku osobní schůzky s „kamarádem“ z internetu 
 
Dospělí by měli chápat, že internet může být dobrým místem pro vzájemné poznání dětí a nalézaní nových přátel. Je ovšem důležité, aby děti nechodily samy na schůzky s cizími lidmi, které poznaly na internetu, bez vědomí a doprovodu dospělých nebo přátel, kterým důvěřují. Tím se vyhnete možným nepříjemným překvapením. V každém případě by rodiče měli předem o takové schůzce vědět.
5. Naučte své dítě být zdravě kritické k internetu
 
Většina dětí užívá internet ke zlepšení a obohacení svých školních znalostí a osobních zájmů. Musí si ovšem uvědomit, že ne všechny informace tam jsou správné a pravdivé – podobně jako např. v televizi. Naučte své děti jak získané informace ověřovat porovnáním alternativních zdrojů na stejné téma.
6. Nebuďte příliš kritičtí k internetovým bádáním svého dítěte
 
Děti se mohou náhodou dostat na webové stránky určené dospělým. Pokud dítě úmyslně vyhledává takové stránky, uvědomte si, že je pro ně přirozené být zvídavé. Zkuste to využít k rozhovoru o takovém obsahu a zkuste s ním dohodnout pravidla podobného chování. Držte se reality při hodnocení, jak vaše dítě využívá internet.
7. Informujte odpovědné orgány o obsahu na internetu, který považujete za nezákonný
 
Je důležité, abychom všichni přijali zodpovědnost za obsah webových stránek a ohlásili materiál, který považujeme za ilegální. Tím pomůžeme předcházet nezákonným aktivitám, jakými jsou dětská pornografie, pokusy lákat děti prostřednictvím chatů, e-mailů nebo výměnných zpráv.
8. Posilujte dodržování netikety
 
Netiketa je soubor neformálních pravidel chování na internetu. Stejně jako v každodenním životě, i zde existují neformální etická pravidla jak se chovat k ostatním. Zahrnují zdvořilost, spisovné vyjadřování a povinnost neobtěžovat ostatní. Děti, stejně jako dospělí, by neměly číst cizí poštu a měly by respektovat autorská práva.
9. Poznávejte, jak dítě používá internet 
 
Je potřeba vědět, jak se vaše dítě chová na internetu a co preferuje, proto, abyste ho byli schopni vést. Ať vám ukáže, jaké webové stránky s oblibou navštěvuje a co tam dělá. Také získání technických dovedností vám usnadní přijímat správná rozhodnutí ohledně užívání internetu vaším dítětem.
10. Pamatujte – kladné vlastnosti internetu převažují nad těmi zápornými
 
Internet je vynikající nástroj pro vzdělání i odpočinek dětí. Nebraňte, aby byly zvědavé a odhalovaly všechny možnosti, které internet poskytuje.
 
 
Zpracováno podle projektu SAFT (http://www.saftonline.org/), další informace:www.safer-internet.cz.